Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số biện pháp đổi mới công tác đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các trường THCS huyện Phú xuyên - tỉnh Hà Tây

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:474|Tải về:5|Số trang:133 | Ngày upload:16/04/2012

mở đầu 1. lý do chọn đề tài 1.1. đất nước ta bước vào thế kỷ xxi với nhiều thời cơ và vận hội mới, nhưng cũng đứng trước những thách thức to lớn. đó là tác động

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.