/ 9

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 tuổi thông qua các câu truyện cổ tích Việt Nam(Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Upload: MichKhongDinh.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 3921|Tải về: 14|Cấp: Đại học

[font=times new roman] i /đặt vấn đề văn học dân gian đóng vai trò là: “bầu sữa mẹ” (theo cách nói của mgorki-nhà văn nga vĩ đại )nuôi dưỡng nền văn học . nếu không có thể thơ lục bát được hình thành và đào luyện từ trong ca dao dân tộcthì không thể có truyện kiều của nguyễn du.k

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]