Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 tuổi thông qua các câu truyện cổ tích Việt Nam(Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

[font=times new roman] i /đặt vấn đề văn học dân gian đóng vai trò là: “bầu sữa mẹ” (theo cách nói của mgorki-nhà văn nga vĩ đại )nuôi dưỡng nề

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2672|Tải về:7|Số trang:9

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: