Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn âm nhạc lớp 5

Cấp:Đại học|Lượt xem:4648|Tải về:13|Số trang:25 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

a/ đặt vấn đề: i. lý do chọn đề tài: âm nhạc là một loại hình nghệ thuật gắn bó mật thiết với đời sống con người. nó có sức hấp dẫn kì lạ, có tác động mạnh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.