Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số biện pháp nâng cao chất lượng đại trà môn toán ở bậc tiểu học

Cấp:Đại học|Lượt xem:2316|Tải về:3|Số trang:6 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

a. mở đầu trong dạy học toán ở phổ thông nói chung, ở tiểu học nói riêng bộ môn toán có một vị trí rất quan trọng. học toán là một hoạt động trí tệ khó khăn,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.