/ 6

Một số biện pháp nâng cao chất lượng đại trà môn toán ở bậc tiểu học

Upload: TrangChunni.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2311|Tải về: 3|Cấp: Đại học

a. mở đầu trong dạy học toán ở phổ thông nói chung, ở tiểu học nói riêng bộ môn toán có một vị trí rất quan trọng. học toán là một hoạt động trí tệ khó khăn, phức tạp. để nâng cao chất lượng môn học ở học sinh yếu kém vươn lên khá, trung bình và cao hơn nữa, quả là một quá trình hết sức nan giải. đặc biệt là ở học sinh tiểu học ý thức học tập chưa cao, các em chưa hiểu được học để làm gì? học cho ai? vv học toán không chỉ nhớ mẫu rồi áp dụng mà đòi hỏi phải nắm chắc khái niệm, quan hệ toán học, nắm chắc ý nghĩa các dạng toán. đồng thời qua việc học toán rèn luyện những đức tính, phong cách làm việc của người lao động. song việc cải tiến thường chỉ tập trung vào phía “dạy của thầy, “ việc học của...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.