Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học( Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Cấp:Đại học|Lượt xem:12904|Tải về:30|Số trang:16 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

[font=times new roman]lời dẫn : kính thưa quý bạn đọc ! giáo dục có vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một dân tộc cũng như toàn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.