Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY ĐỐI VỚI TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON(Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Cấp:Đại học|Lượt xem:13540|Tải về:49|Số trang:27 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

[font=times new roman]mục lục * mở đầu02 * lý do chọn đề tài02 * nội dung07 * cơ sở lý luận07 * thực trạng09 * giải pháp11 * kết luận22 * tài liệu tham khảo25

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.