/ 16

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Văn thư-Lưu trữ trong văn phông Công ty Cơ điện và phát triển nông thôn

Upload: VuQuang.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 1397|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời mở đầu. ở trên nhiều lĩnh vực, khối lượng thông tin được truyền tải chủ yếu dưới hình thức văn bản. có thể nói văn bản là phương tiện lưu trữ và truyền đạt thông tin hữu hiệu nhất. hiện nay có nhiều cơ quan đơn vị sử dụng phương tiện này trong hoạt động quản lý và điều hành cuả đơn vị mình. công

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]