/ 16

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Văn thư-Lưu trữ trong văn phông Công ty Cơ điện và phát triển nông thôn

Upload: VuQuang.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 1316|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời mở đầu. ở trên nhiều lĩnh vực, khối lượng thông tin được truyền tải chủ yếu dưới hình thức văn bản. có thể nói văn bản là phương tiện lưu trữ và truyền đạt thông tin hữu hiệu nhất. hiện nay có nhiều cơ quan đơn vị sử dụng phương tiện này trong hoạt động quản lý và điều hành cuả đơn vị mình. công tác văn thư-lưu trữ đã trở thành một trong những yêu cầu có tính cấp thiết, nó không chỉ là phương tiện ghi chép và truyền đạt thông tin quản lý mà còn liên quan đến nhiều cán bộ công chức, nhiều phòng ban trong cơ quan đơn vị. làm tốt công tác văn thư - lưu trữ sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời những quyết định quản lý. trên cơ sở đó, ban lãnh đạo sẽ dùng làm căn cứ để điều hành mọi hoạt động của đơn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.