Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh ở THPT

Cấp:Đại học|Lượt xem:1960|Tải về:1|Số trang:133 | Ngày upload:22/11/2011

mở đầu 1. lý do chọn đề tài mục tiêu của nhà trường phổ thông việt nam hiện nay là đào tạo con người mới, phát triển toàn diện, phù hợp với yêu cầu, điều kiện v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.