/ 133

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn GDCD của học sinh ở THPT

Upload: VanThuan.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2088|Tải về: 3|Cấp: Đại học

mở đầu 1. lý do chọn đề tài mục tiêu của nhà trường phổ thông việt nam hiện nay là đào tạo con người mới, phát triển toàn diện, phù hợp với yêu cầu, điều kiện và hoàn cảnh của đất nước cũng như phù hợp với sự phát triển của thời đại. mục tiêu của giáo dục phổ thông nước ta đã được cụ thể hoá trong l

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]