/ 3

Một số biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh ở trường THCS Mỹ Thuận

Upload: VinhLoc.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1777|Tải về: 1|Cấp: Đại học

1. tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “một số biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh ở trường thcs mỹ thuận”. 2. phân tích đề tài trong quá trình thực hiện: đề tài: “một số biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh ở trường thcs mỹ thuận” là một đề tài mang tính thời sự của địa phương nhất là trong giai đoạn hiện nay. vì tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm của địa phương thường cao. duy trì sĩ số học sinh là hoạt động mang tính xã hội hóa rõ rệt, do đó phải có sự chỉ đạo thống nhất, sự phối hợp hài hòa giữa các cấp, các ngành, mà chủ động là lãnh đạo các trường học. trong mỗi thời điểm, mỗi điều kiện, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhà trường phải luôn kiên định, chủ động và sáng tạo trong công tác vận động học sinh ra lớp kết hợp với...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.