/ 3

Một số biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh ở trường THCS Mỹ Thuận

Upload: VinhLoc.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2241|Tải về: 2|Cấp: Đại học

1. tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “một số biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh ở trường thcs mỹ thuận”. 2. phân tích đề tài trong quá trình thực hiện: đề tài: “một số biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh ở trường thcs mỹ thuận” là một đề tài mang tính thời sự của địa phương nhất là trong giai đ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]