/ 22

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Nhà máy Z157

Upload: ThanhYu.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 614|Tải về: 1|Cấp: Đại học

kinh tế thị trường là nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hoá. thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe doạ các doanh nghiệp. để có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi một hướng đi mới cho phù hợp. vì vậy, các doanh nghiệp phải quan tâm tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình . nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. có nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển, qua đó mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên và tạo sự...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.