Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT Krông Bông - tỉnh Đăk Lăk .

Cấp:Đại học|Lượt xem:360|Tải về:2|Số trang:33 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài: giáo dục ngày nay được coi là nền móng của sự phát triển, lịch sử đã cho thấy mỗi quốc gia muốn phát triển và hưng thịnh đề

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.