/ 33

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT Krông Bông - tỉnh Đăk Lăk .

Upload: TrungKien.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 356|Tải về: 2|Cấp: Đại học

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài: giáo dục ngày nay được coi là nền móng của sự phát triển, lịch sử đã cho thấy mỗi quốc gia muốn phát triển và hưng thịnh đều phải coi trọng công tác giáo dục. đối với nước ta giáo dục luôn được coi là quốc sách - nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, điều đó được thể hiện trong các kỳ đại hội đại biểu của đảng cộng sản việt nam. taị đại hội đại biểu toàn quốclần thứ viii của đảng cộng sản việt nam đã khẳng định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phấn đấu đến năm 2020 cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp, và chỉ ra: “muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục- đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.