/ 26

Một số chính sách của công ty cổ phần dầu thực vật Tường An nhằm tạo dựng giá trị thương hiệu

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1804|Tải về: 10|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong những năm gần đây vấn đề xây dựng một nhãn hiệu mạnh là yêu cầu bức bách đối với sự tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. đặc biệt là khi nước ta đang tiến ra hội nhập với các tổ chức thương mại trong khu vực và thế giới thì thương hiệu càng vô cùng quan trọng. đối với hoạt động kinh doanh nói chung, thương hiệu có thể giúp doanh nghiệp đạt được vị thế dẫn đầu trong ngành. thương hiệu mạnh sẽ giúp doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh và dễ dàng tìm thấy sự tin tưởng của khách hàng. nó làm tăng giá trị của sản phẩm trên thị trường đồng thời tạo lợi nhuận bền vững cho công ty sở hữu. thương hiệu càng nổi tiếng thì khả năng gia tăng thị phần của nó trên thị trường càng cao. thương hiệu là tiền đề quan trọng để...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.