Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Một số đề thi tự luận kinh tế vĩ mô có giải

đề 1câu 1 (3 điểm) lựa chọn đúng /sai, giải thích.1. khi việt nam phát hiện một mỏ dầu mỏ mới, đường tổng cung dài hạn dịch chuyển sang trái.sai. vì khi phát h

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:4436|Tải về:17|Số trang:33

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: