Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số đề thi tự luận kinh tế vĩ mô có giải

Cấp:Đại học|Lượt xem:6880|Tải về:26|Số trang:33 | Ngày upload:11/08/2012

đề 1câu 1 (3 điểm) lựa chọn đúng /sai, giải thích.1. khi việt nam phát hiện một mỏ dầu mỏ mới, đường tổng cung dài hạn dịch chuyển sang trái.sai. vì khi phát h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.