Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Châu Á

Cấp:Đại học|Lượt xem:293|Tải về:1|Số trang:91 | Ngày upload:04/03/2012

lời nĩi đầu trong những năm gần đây, xuất khẩu lao động đã trở thành một hoạt động kinh tế - xã hội quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.