/ 91

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Châu Á

Upload: DuongAlex.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 291|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời nĩi đầu trong những năm gần đây, xuất khẩu lao động đã trở thành một hoạt động kinh tế - xã hội quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. đặc biệt là trong xu hướng tồn cầu hố và hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, thì việc phát triển và cạnh tranh về thị trường lao động xuất khẩu cũng như chất lượng lao động xuất khẩu càng trở nên thách thức và khĩ khăn đối với mỗi nước, nhất là việt nam nước ta. để cĩ thể cạnh tranh, đứng vững và phát triển nhằm mở rộng thị trường lao động xuất khẩu, thì chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu mang lại sức mạnh cho nguồn lao động nĩi chung và chất lượng lao động nĩi riêng. chất lượng nguồn nhân lực thể hiện ở khả năng đáp ứng nhu cầu về cả thể lực lẫn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.