/ 18

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao văn hóa chính trị ở nước ta hiện nay

Upload: NguyenHongHai.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 1296|Tải về: 9|Cấp: Thạc sĩ

một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao văn hóa chính trị ở nước ta hiện nay 1. quan niệm về văn hóa chính trị trước hết, chúng ta hiểu văn hóa là toàn bộ những sản phẩm, những vật thể hay giá trị dưới dạng vật chất và tinh thần do con người và loài người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]