/ 85

Một số giải pháp Marketing cho xuất khẩu cà phê ở Việt Nam

Upload: TranQuangHung.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 632|Tải về: 3|Cấp: Đại học

mục lục lời nói đầu..... 1 phần mét: lý luận chung về marketing xuất khẩu 2 i. tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế việt nam 3 1. hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế việt nam 3 1.1. khái niệm về xuất nhập khẩu 3 1.2. vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu đối với nền kinh tế việt nam 4 1.2.1. đối với nền kinh tế 4 1.2.2. đối với doanh nghiệp 5 2. tình hình xuất khẩu của việt nam và các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu 6 1.1. tình hình xuất khẩu của việt nam trong thời gian qua 6 1.2. các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu 11 ii. marketing với hoạt động của các doanh nghiệp 12 1. chiến lược marketing là gì? 12 1.1. mục tiêu chiến lược marketing 12 1.2. căn cứ xây dụng mục tiêu chiến lược marketing 13 2. các...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.