Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Một số giải pháp Marketing cho xuất khẩu cà phê ở Việt Nam

mục lục lời nói đầu..... 1 phần mét: lý luận chung về marketing xuất khẩu 2 i. tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế việt nam 3 1. hoạt độn

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:545|Tải về:3|Số trang:86

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: