Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số giải pháp Marketing cho xuất khẩu cà phê ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:636|Tải về:3|Số trang:85 | Ngày upload:09/01/2012

mục lục lời nói đầu..... 1 phần mét: lý luận chung về marketing xuất khẩu 2 i. tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế việt nam 3 1. hoạt độn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.