/ 6

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục học sinh ở lớp chủ nhiệm

Upload: LeThiThuyTrang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1145|Tải về: 5|Cấp: Đại học

phần i- đặt vấn đề sở dĩ bản thân tôi chọn đề tài “công tác chủ nhiệm” vì đây là một vấn đề bức xúc và nóng bỏng nhất hiện nay. thông qua nhiều năm chủ nhiệm bản thân tự rút ra được một số biện pháp giáo dục học sinh rất có hiệu quả. muốn làm tốt được điều nêu trên phải thông qua công tác chủ nhiệm. công tác chủ nhiệm lớp đóng vai trò rất quan trọng trong công tác giáo dục, nó góp phần hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. trong điều kiện kinh tế, xã hội hội nhập hiện nay, việc quản lý con em còn nhiều thiếu sót và lỏng lẻo, chưa chú trọng đúng mức, về học tập, lối sống đạo đức, giao tiếp trong cuộc sống, .ừ đó đã và đang nảy sinh rất nhiều hiện tượng tiêu cực trong học đường ( nói năng cộc cằn,...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.