Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục học sinh ở lớp chủ nhiệm

Cấp:Đại học|Lượt xem:1146|Tải về:5|Số trang:6 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

phần i- đặt vấn đề sở dĩ bản thân tôi chọn đề tài “công tác chủ nhiệm” vì đây là một vấn đề bức xúc và nóng bỏng nhất hiện nay. thông qua nhiều năm chủ nh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.