Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Cấp:Đại học|Lượt xem:758|Tải về:1|Số trang:70 | Ngày upload:06/12/2011

lời mở đầu 1 chương i : lý luận chung về hiệu quả quản lý thu thuế gtgt khu vực ngoài quốc doanh. 3 1.1 những vấn đề chung về thuế. 3 1.2 những vấn đề chung về

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.