/ 70

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Upload: TuanDuong.dokovn|Ngày: 06/12/2011|Lượt xem: 758|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời mở đầu 1 chương i : lý luận chung về hiệu quả quản lý thu thuế gtgt khu vực ngoài quốc doanh. 3 1.1 những vấn đề chung về thuế. 3 1.2 những vấn đề chung về thuế gtgt 10 1.2.1 khái niệm và đặc điểm của thuế gtgt 10 1.2.1.1 khái niệm 10 1.2.1.2 đặc điểm của thuế gtgt 16 1.2.2 vai trò của thuế gtgt 17 1.3 sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế gtgt ..... 19 1.3.1 vai trò của thanh phần kinh tế ngoài quốc doanh 19 1.3.2 thất thu thuế và hậu quả của thất thu thuế gtgt khu vực ngoài quốc doanh 20 1.3.3 hậu quả của thất thu thuế 22 1.4 những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thu thuế gtgt khu vực ngoài quốc doanh 22 chương ii: thực trạng quản lý thu thuế gtgt khu vực ngoài quốc doanh ở huyện...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.