/ 71

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Upload: TuanDuong.dokovn|Ngày: 06/12/2011|Lượt xem: 861|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời mở đầu 1 chương i : lý luận chung về hiệu quả quản lý thu thuế gtgt khu vực ngoài quốc doanh. 3 1.1 những vấn đề chung về thuế. 3 1.2 những vấn đề chung về thuế gtgt 10 1.2.1 khái niệm và đặc điểm của thuế gtgt 10 1.2.1.1 khái niệm 10 1.2.1.2 đặc điểm của thuế gtgt 16 1.2.2 vai trò của thuế gtgt

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]