Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường Mỹ

Cấp:Đại học|Lượt xem:1174|Tải về:1|Số trang:122 | Ngày upload:22/11/2011

mục lục mục lục 1 các biểu đồ trong chuyên đề 4 lời mở đầu 5 chương 1: cơ sở lý luận và thực tiễn của nâng cao năng lực cạnh tranh hàng thuỷ sản xuất khẩu của v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.