/ 122

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường Mỹ

Upload: VuNgocAnh.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1511|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục mục lục 1 các biểu đồ trong chuyên đề 4 lời mở đầu 5 chương 1: cơ sở lý luận và thực tiễn của nâng cao năng lực cạnh tranh hàng thuỷ sản xuất khẩu của việt nam. 9 1.1. những vấn đề lí luận về nâng cao năng lực cạnh tranh hàng thuỷ sản xuất khẩu 9 1.1.1.cạnh tranh và phân loại các loại hình c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]