/ 122

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường Mỹ

Upload: VuNgocAnh.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1171|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục mục lục 1 các biểu đồ trong chuyên đề 4 lời mở đầu 5 chương 1: cơ sở lý luận và thực tiễn của nâng cao năng lực cạnh tranh hàng thuỷ sản xuất khẩu của việt nam. 9 1.1. những vấn đề lí luận về nâng cao năng lực cạnh tranh hàng thuỷ sản xuất khẩu 9 1.1.1.cạnh tranh và phân loại các loại hình cạnh tranh 9 1.1.1.1. khái niệm và vai trò của cạnh tranh 9 1.1.1.2. phân loại các loại hình cạnh tranh 13 1.1.2. năng lực cạnh tranh 15 1.1.2.1. một số quan niệm về năng lực cạnh tranh 15 1.1.2.2. các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh 20 1.1.2.3. các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh hàng thuỷ sản xuất khẩu 27 1.1.2.4. giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu thuỷ sản 32 1.2. cơ sở thực tiễn của nâng cao...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.