/ 63

Một số giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Upload: ThanhNhan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 295|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

trong bất cứ thời đại nào, xét về nguyên tắc sự tăng trưởng, phát triển kinh tế bao giờ cũng được quyết định bởi nhân tố con người nói chung và lực lượng lao động nói riêng, bởi tăng trưởng và phát triển kinh tế tuỳ thuộc trước hết vào năng lực, trí tuệ và ngành nghề của người lao động. khi chúng ta

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]