/ 69

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Gas- Petrolimex

Upload: NgoHai.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 381|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lời nói đầu hạch toán kế toán giữ vai trò vô cùng quan trọng trong quản lý kinh doanh. hạch toán kế toán là công cụ hiệu lực nhất để quản lý các hoạt động tính toán và kiểm tra việc sử dụng tài chính, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong kinh doanh và tự chủ về tài chính của doanh nghi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]