Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Gas- Petrolimex

Cấp:Đại học|Lượt xem:295|Tải về:5|Số trang:69 | Ngày upload:05/06/2012

lời nói đầu hạch toán kế toán giữ vai trò vô cùng quan trọng trong quản lý kinh doanh. hạch toán kế toán là công cụ hiệu lực nhất để quản lý các hoạt động tính

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.