/ 60

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Láng Hạ

Upload: MinhTran.dokovn|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 115|Tải về: 1|Cấp: Đại học

1 Mở đầu Trong xu thỊ toàn cầu hoá, các n-íc trên thỊ giới đang vận động để cạnh tranh, hợp tác và phát triển kinh tế Là một n-íc đang phát triển, với những nỗ lực không ngừng Việt Nam đã đạt ®-îc những kết quả đáng nói Năm 2007 là năm đầu tiên Việt Nam gia nhập WTO cũng là mốc quan trọng đánh dấu đất n-íc b-íc sang một thời kỳ mới Hội nhập mang đến cho chúng ta nhiều thuận lợi, cơ hội để phát triển song cũng có không ít những khó khăn thách thức đòi hỏi chóng ta phả

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.