/ 36

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (2010-2015)

Upload: CaRoPhi.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 1049|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 1 i. tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) 2 1.1. tổng quan về oda 2 1.1.1. khái niệm về oda 2 1.1.2. đặc điểm của oda. 2 1.1.3. phân loại oda 3 1.2. hiệu quả sự dụng nguồn vốn oda 5 1.2.1. khái niệm hiệu quả sự dụng nguồn vốn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]