Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển KH-CN ngành Nông nghiệp

Cấp:Đại học|Lượt xem:231|Tải về:2|Số trang:93 | Ngày upload:03/03/2012

lời cảm ơn để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm ơn thạc sĩ phạm xuân hòa, người đã hướng dẫn em trong quá trình thực tập tốt

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.