Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.

Cấp:Đại học|Lượt xem:402|Tải về:5|Số trang:42 | Ngày upload:16/04/2012

lời nói đầu sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi năm 1986 đất nước ta bước ngoặt lớn. khi nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành p

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.