Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.

lời nói đầu sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi năm 1986 đất nước ta bước ngoặt lớn. khi nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành p

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:335|Tải về:5|Số trang:42

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: