/ 42

Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.

Upload: LoanNguyen.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 399|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lời nói đầu sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ vi năm 1986 đất nước ta bước ngoặt lớn. khi nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết, quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa. trong điều kiện mở cửa và xu thế khu vực hoá, quốc tế hoá, đời sống kinh tế ngày càng trở thành xu thế tất yếu vị thế của các doanh nghiệp được xác định là một phân hệ mở trong nền kinh tế quốc dân và ngày càng hội nhập, vào nền kinh tế thế giới và trong khu vực. điều này tạo cho các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các thị trường và mở rộng trị trường truyền thống. đồng thời cũng đặt doanh nghiệp trước các nguy cơ bị đào...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.