Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng Tổng Công ty Mía đường I

chương i. thực trạng hoạt động và công tác ban hành văn bản ở tổng công ty mía đường i. i. khái quát chung về hình thành , phát triển và hoạt động công ty mía đ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:342|Tải về:0|Số trang:35

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: