Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng Tổng Công ty Mía đường I

Cấp:Đại học|Lượt xem:384|Tải về:0|Số trang:35 | Ngày upload:09/01/2012

chương i. thực trạng hoạt động và công tác ban hành văn bản ở tổng công ty mía đường i. i. khái quát chung về hình thành , phát triển và hoạt động công ty mía đ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.