/ 10

Một số kinh nghiệm gây hứng thú cho học sinh khi dạy học môn ngữ văn 9 về cụm văn bản nhật dụng lớp 9

Upload: SongNgu.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1338|Tải về: 1|Cấp: Đại học

i/ nhận thức cũ và tình trạng cũ: căn cứ vào đặc điểm, tính chất của văn bản nhật dụng nói chung và văn bản nhật dụng ở lớp 9 nói riêng: (cụm ba bài: phong cách hồ chí minh; đấu tranh cho một thế giới hoà bình ; tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.) thì “khái niệm về văn bản nhật dụng không phải là khái niệm thể loại cũng không phải kiểu văn bản mà nó chỉ đề cập tới chức năng, đề tài và tính cập nhật của nội dung văn bản mà thôi”. hơn nữa, đây là một loại văn bản mới được đưa vào học ở chương trình cải cách 4 năm rồi nhưng việc thi cử ít đề cập tới, kết quả hs học để cho biết, nên học thường chủ quan, lơi là đặc biệt đối với học sinh lớp 9 cuối...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.