Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số kinh nghiệm gây hứng thú cho học sinh khi dạy học môn ngữ văn 9 về cụm văn bản nhật dụng lớp 9

Cấp:Đại học|Lượt xem:1342|Tải về:1|Số trang:10 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

i/ nhận thức cũ và tình trạng cũ: căn cứ vào đặc điểm, tính chất của văn bản nhật dụng nói chung và văn bản nhật dụng ở lớp 9 nói riêng: (cụm ba bài: phong cách

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.