/ 5

Một số kinh nghiệm giúp cháu sớm thích nghi với trường, lớp mầm non.

Upload: TrangChunni.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2352|Tải về: 6|Cấp: Đại học

i.đặt vấn đề: trong năm học 2010 -2011 trường mầm non thị trấn lục nam có 195 học sinh ra lớp. trong đó : trẻ mẫu giáo là 143 cháu trẻ nhà trẻ là 52 cháu trẻ ra lớp được ăn bán trú tại lớp đạt 100%. 52 cháu nhà trẻ thì có 40 cháu mới ra lớp, đi học lần đầu tiên còn lại là chuyển từ nhóm dưới lên. chính vì việc giúp các cháu sớm thích nghi với trường lớp, với các cô là một vấn đề vô cùng quan trọng. mặc dù đã được bồi dưỡng lý thuyết về các biện pháp giúp trẻ sớm thích nghi với trường mầm non và bản thân tôi cũng đã trải qua nhiều năm đón cháu mới nhưng đây vẫn là điều trăn trở của tôi khi nhận cháu mới. mỗi năm đối tượng các cháu khác nhau và cách làm quen cũng phải khác nhau. phụ huynh thì thường hay so sánh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.