Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số kinh nghiệm giúp cháu sớm thích nghi với trường, lớp mầm non.

Cấp:Đại học|Lượt xem:2359|Tải về:6|Số trang:5 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

i.đặt vấn đề: trong năm học 2010 -2011 trường mầm non thị trấn lục nam có 195 học sinh ra lớp. trong đó : trẻ mẫu giáo là 143 cháu trẻ nhà trẻ là 52 cháu t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.