Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số kinh nghiệm hình thành khái niệm về chất ở môn Hóa học lớp 8 theo phương pháp mới( Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Cấp:Đại học|Lượt xem:1104|Tải về:1|Số trang:15 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

[font=times new roman]a. phần mở đầu i. lí do chọn đề tài môn hóa học trong trường thcs có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển trí dục của h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.