Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Một số kinh nghiệm hình thành khái niệm về chất ở môn Hóa học lớp 8 theo phương pháp mới( Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

[font=times new roman]a. phần mở đầu i. lí do chọn đề tài môn hóa học trong trường thcs có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển trí dục của h

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:952|Tải về:1|Số trang:15

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: