/ 9

Một số kinh nghiệm xây dựng đội ngũ vững mạnh trong trường THCS(Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Upload: MichKhongDinh.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 2504|Tải về: 4|Cấp: Đại học

[font=times new roman]phần i : đặt vấn đề phần ii : qui trình ,giải pháp phần iii : kết quả phần iv : bài học kinh nghiệm i. đặt vấn đề : trường trung học cơ sở nằm trong hệ thống giáo dục phổ thông việt nam đã được khẳng định trong luât giáo dục đã được ban hành năm 1996 và qua điều chỉnh bổ sung ,sửa đổi đến nay càng khẳng định vị trí của trường thcs trong hệ thống giáo dục việt nam .trong giai đoạn hiện nay ,thời kỳ nước ta đang hội nhập toàn diện với thế giới sôi động, biến đổi về mọi mặt để nhà trường ngày càng phát triển theo đúng nguyên lý giáo dục của đảng và quá trình đổi mới giáo dục phổ thông sao cho hoạt động dạy – học ngày càng hiệu quả và từng bước thực hiện tốt cuộc vận động “ hai không ” và phong trào xây dựng “ trường học thân...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.