/ 9

Một số kinh nghiệm xây dựng đội ngũ vững mạnh trong trường THCS(Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Upload: MichKhongDinh.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 2985|Tải về: 4|Cấp: Đại học

[font=times new roman]phần i : đặt vấn đề phần ii : qui trình ,giải pháp phần iii : kết quả phần iv : bài học kinh nghiệm i. đặt vấn đề : trường trung học cơ sở nằm trong hệ thống giáo dục phổ thông việt nam đã được khẳng định trong luât giáo dục đã được ban hành năm 1996 và qua điều chỉnh bổ sung ,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]