/ 33

Một số nhận xét, kiến nghị về hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam

Upload: BanhBaoXiXon.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 340|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 1 chương i: tổng quan về công ty tnhh kiểm toán pkf việt nam 2 1.1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2 1.1.1. giới thiệu chung về công ty 2 1.1.2. quá trình hình thành và phát triển của công ty 2 1.2. đặc điểm hoạt động của công ty 4 1.2.1. lĩnh vực hoạt động của công ty 4 1.2.2. định hướng phát triển trong tương lai 5 1.3. đặc điểm tổ chức quản lý 7 1.4. chính sách nhân sự của công ty 9 1.5. kinh nghiệm của công ty tnhh kiểm toán pkf việt nam 10 1.5.1. các công ty chứng khoán: 10 1.5.2. các công ty niêm yết và các công ty đại chúng: 10 1.5.3. các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 11 1.5.4. các doanh nghiệp trong nước khác: 11 1.5.5. các dự án do tổ chức nước ngoài tài trợ: 12...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.