Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số nhận xét, kiến nghị về hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:340|Tải về:1|Số trang:33 | Ngày upload:25/10/2012

mục lục lời mở đầu 1 chương i: tổng quan về công ty tnhh kiểm toán pkf việt nam 2 1.1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2 1.1.1. giới thiệu chung về

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.