Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Một số nhận xét, kiến nghị về hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam

mục lục lời mở đầu 1 chương i: tổng quan về công ty tnhh kiểm toán pkf việt nam 2 1.1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2 1.1.1. giới thiệu chung về

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:292|Tải về:1|Số trang:33

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: