/ 23

Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống dịch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng việt nam

Upload: SoiTuyet.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 14398|Tải về: 34|Cấp: Đại học

trường đại học y hà nội bộ môn: giáo dục quốc phòng bài giảng môn học: giáo dục quốc phòng - an ninh bài: một số nội dung cơ bản về dân téc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống dịch lợi dụng vấn đề dân téc, tôn giáo chống phá cách mạng việt nam đối tượng: sinh viên năm thứ 5 : sinh viªn n¨m thø 5 năm

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]