/ 23

Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống dịch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng việt nam

Upload: SoiTuyet.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 12865|Tải về: 14|Cấp: Đại học

trường đại học y hà nội bộ môn: giáo dục quốc phòng bài giảng môn học: giáo dục quốc phòng - an ninh bài: một số nội dung cơ bản về dân téc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống dịch lợi dụng vấn đề dân téc, tôn giáo chống phá cách mạng việt nam đối tượng: sinh viên năm thứ 5 : sinh viªn n¨m thø 5 năm học: 2008 - 2009 : 2008 - 2009 giảng viên thượng tá, cử nhân khqs: trịnh mạnh hùng hà nội - 2008 kế hoạch giảng bài 1. phần thủ tục: bộ môn : giáo dục quốc phòng môn học : giáo dục quốc phòng - an ninh đối tượng : sinh viên năm thứ 5 tên bài giảng: một số nội dung cơ bản về dân téc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân téc, tôn giáo chống phá cách mạng việt nam. năm học...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.