/ 11

Một số quan niệm về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

Upload: BaoBaoMuoi.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 5374|Tải về: 4|Cấp: Đại học

đại học quốc gia hà nội khoa luật tiểu luận đề tài: một sè quan niệm về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hành chính học viên: nguyễn thị tuyết mai líp: cao học 11a hà nội, tháng 10/2006 i. đặt vấn đề. mỗi ngành khoa học đều có lịch sử hình thành và phát triển khác nhau, có những quan điểm, khái niệm, lý thuyết riêng của nó. xác định đúng đối tượng và phương pháp điều chỉnh của mình, ngành khoa học đó sẽ xác định được sự độc lập của mình hay không trong hệ thống các ngành khoa học; xây dựng được đầy đủ một hệ thống nội dung bao quát để các đối tượng đó. đây là một vấn đề nghiêng về lý thuyết, lý luận nên mỗi nhà khoa học khi nghiên cứu, đứng trên những góc độ, quan điểm khác nhau đã đưa ra những quan điểm khác nhau, điều...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.