Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Một số sáng kiến giúp trẻ 5-6 tuổi Làm quen với các biểu tượng toán học qua ứng dụng CNTT cho trẻ

i. lý do chọn chủ đề1. suất phát từ những yêu cầu chương trình giáo dục mầm non mới nói chung. chất lượng dạy học làm quen vói các biểu tượng toán học qua ứng d

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:9136|Tải về:13|Số trang:10

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: