Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số sáng kiến giúp trẻ 5-6 tuổi Làm quen với các biểu tượng toán học qua ứng dụng CNTT cho trẻ

Cấp:Đại học|Lượt xem:10722|Tải về:15|Số trang:10 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

i. lý do chọn chủ đề1. suất phát từ những yêu cầu chương trình giáo dục mầm non mới nói chung. chất lượng dạy học làm quen vói các biểu tượng toán học qua ứng d

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.