/ 45

Một số thuật toán sắp xếp cơ bản thông qua ngôn ngữ lập trình pascal

Upload: LovingYou.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 3336|Tải về: 7|Cấp: Đại học

giải thuật sắp xếp dữ liệu lời mở đầu trong kỷ nguyên công nghệ thông tin, cấu trúc dữ liệu là nền tảng trong mọi hoạt động của các tổ chức.cấu trúc dữ liệu được biểu hiện dưới nhiều khía cạnh. cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc, dữ liệu khi thiết kế và cài đặt các phần mềm. trong các bước giải quyết một bài toán trên máy tính, công đoạn lập trình có vai trò quan trọng nhất. việc ứng dụng tin học ngày càng phát triển, các yêu cầu của thực tiễn ngày càng đa dạng. điều đó đòi hỏi phải thiết kế các giải thuật giải quyết một cách hiệu quả nhất vấn đề đặt ra. sắp xếp (sort) là một quá trình biến đổi một danh sách các đối tượng thành...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.