/ 18

một số tư tưởng chính trị cơ bản trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc của HCM và ý nghĩa của nó trong công cuộc đổi mới hiện nay

Upload: NguyenVanThai.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 1956|Tải về: 12|Cấp: Đại học

một số tư tưởng chính trị cơ bản trong tác phẩm "sửa đổi lối làm việc" của hồ chí minh và ý nghĩa của nó trong công cuộc đổi mới hiện nay sau cách mạng tháng 8 năm 1945, lịch sử dân tộc đã sang trang, nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ củng cố độc lập dân tộc, nhưng lại vừa kháng chiến vừa kiến q

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]