/ 18

một số tư tưởng chính trị cơ bản trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc của HCM và ý nghĩa của nó trong công cuộc đổi mới hiện nay

Upload: NguyenVanThai.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 1598|Tải về: 7|Cấp: Đại học

một số tư tưởng chính trị cơ bản trong tác phẩm "sửa đổi lối làm việc" của hồ chí minh và ý nghĩa của nó trong công cuộc đổi mới hiện nay sau cách mạng tháng 8 năm 1945, lịch sử dân tộc đã sang trang, nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ củng cố độc lập dân tộc, nhưng lại vừa kháng chiến vừa kiến quốc. nước việt nam dân chủ cộng hòa non trẻ lại phải tiếp tục cuộc kháng chiến chống pháp. để chiến thắng thực dân pháp thì công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cách mạng trong điều kiện đó là vô cùng bức thiết; đặc biệt là trong điều kiện đảng cộng sản sau hơn một thập kỷ lãnh đạo cách mạng, đã trở thành đảng cầm quyền. xuất phát từ những yêu cầu mới của công tác xây dựng đảng và xây dựng chính quyền mà năm 1947 hồ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.