Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Một số vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế

một sè vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế i. vài nét về các công ty xuyên quốc gia chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự h

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:5614|Tải về:10|Số trang:12

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Ngày tạo: