/ 12

Một số vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế

Upload: PhamHien.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 6244|Tải về: 12|Cấp: Đại học

một sè vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế i. vài nét về các công ty xuyên quốc gia chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực yalta đã tan rã vào thập kỷ 90 của thế kỷ xx. thế giới đang bước vào thế kỷ xxi với một trật tự thế giới mới chưa đựơc hình thành. nhưng trong hơn một thập kỷ qua, sau chiến tranh lạnh, người ta thấy xu thế mới phát triển nổi bật trên thế giới là xu thế phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm. chính vì vậy mà trong quá trình toàn cầu hoá hiện nay, toàn cầu hoá kinh tế là vấn đề bao trùm. theo định nghĩa của uỷ ban châu âu năm 1997 :" toàn cầu hoá có thể được định nghĩa như là quá trình mà thông qua đó, thị trường và sản xuất ở...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.