/ 12

Một số vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế

Upload: PhamHien.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 6774|Tải về: 14|Cấp: Đại học

một sè vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế i. vài nét về các công ty xuyên quốc gia chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực yalta đã tan rã vào thập kỷ 90 của thế kỷ xx. thế giới đang bước vào thế kỷ xxi với một trật tự thế giới mới chưa đựơc hình thành. nh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]