/ 34

Một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Si Ma Cai

Upload: PhuongHo.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 158|Tải về: 0|Cấp: Đại học

phần mở đầu si ma cai là huyện mới được tái lập với 13 xã đều thuộc diện các xã đặc biệt khó khăn, tách ra từ huyện bắc hà - tỉnh lào cai. nằm ở phía đông bắc của tỉnh là huyện biên giới với trung quốc, giao thông đi lại khó khăn. núi đá là chủ yếu. tài nguyên khoáng sản nghèo nàn. dân cư chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số sống bằng nghề nông làm nương, rẫy, trồng rừng. sản xuất ở đây phần lớn còn mang tính tự phát, tự cung, tự cấp với trình độ thấp kém. kỹ thuật canh tác lạc hậu. trong những năm đổi mới, cùng với sự thay đổi về kinh tế, cơ cấu kinh tế nông thôn có chuyển dịch nhưng rất nhỏ và chậm chạp trong khi đó, nhu cầu về đa dạng các sản phẩm, sản phẩm có giá trị kinh tế cao, ngày...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.