Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Si Ma Cai

Cấp:Đại học|Lượt xem:160|Tải về:0|Số trang:34 | Ngày upload:05/06/2012

phần mở đầu si ma cai là huyện mới được tái lập với 13 xã đều thuộc diện các xã đặc biệt khó khăn, tách ra từ huyện bắc hà - tỉnh lào cai. nằm ở phía đông bắc c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.