/ 54

Một số vấn đề về thi hành án dân sự

Upload: BiBom.dokovn|Ngày: 17/07/2012|Lượt xem: 2088|Tải về: 14|Cấp: Đại học

lời nói đầu thi hành án dân sự là một giai đoạn độc lập của quá trình tố tụng dân sự, giai đoạn kết thúc quá trình bảo vệ quyền lợi của đương sự, trong đó các bản án, quyết định của toà án được đưa ra thi hành để góp phần duy trì ổn định trật tự xã hội, bảo vệ quyền và lợi ých hợp pháp của nhân dân, mọi hành vi vi phạm pháp luật và tranh chấp xảy ra khi có yêu cầu đều được toà án xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời nhà nước xây dựng một cơ chế đảm bảo cho việc thi hành các phán quyết mà toà án đã tuyên. nếu bản án, quyết định của toà án có hiệu lực pháp luật mà không đựơc đưa ra thi hành thì quyền lợi của đương sự chưa được đảm bảo, nguyên tắc pháp chế bị vi phạm. mặt...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.