Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số vấn đề về thi hành án dân sự

Cấp:Đại học|Lượt xem:2086|Tải về:14|Số trang:54 | Ngày upload:17/07/2012

lời nói đầu thi hành án dân sự là một giai đoạn độc lập của quá trình tố tụng dân sự, giai đoạn kết thúc quá trình bảo vệ quyền lợi của đương sự, trong đó các b

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.