Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Một số vấn đề về vai trò, mục đích, ý nghĩa của thuế môi trường và bình luận về dự thảo luật thuế môi trường

lời mở đầu: môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người, ảnh hưởng tới con người và tác động đến các hoạt động sống của con n

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1774|Tải về:6|Số trang:13

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Quốc gia Hà Nội

Ngày tạo: