/ 13

Một số vấn đề về vai trò, mục đích, ý nghĩa của thuế môi trường và bình luận về dự thảo luật thuế môi trường

Upload: VanHung.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 2200|Tải về: 8|Cấp: Đại học

lời mở đầu: môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người, ảnh hưởng tới con người và tác động đến các hoạt động sống của con người như: không khí, nước, độ ẩm, sinh vật, xã hội loài người. môi trường có vai trò quan trọng đối với sự sống của con người. ô nhiễm môi trường tác động xấu đến đời sống vật chất tinh thần của con người và cản trở sự phát triển kinh tế. trong những năm vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế và đô thị hoá, mức độ ô nhiễm môi trường tại việt nam ngày càng tăng. và việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở thành vấn đề cấp thiết không chỉ đối với nước ta mà đã trở thành vấn đề toàn cầu. do xuất phát điểm từ nền kinh tế thấp chúng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.