/ 13

Một số vấn đề về vai trò, mục đích, ý nghĩa của thuế môi trường và bình luận về dự thảo luật thuế môi trường

Upload: VanHung.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 2724|Tải về: 14|Cấp: Đại học

lời mở đầu: môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người, ảnh hưởng tới con người và tác động đến các hoạt động sống của con người như: không khí, nước, độ ẩm, sinh vật, xã hội loài người. môi trường có vai trò quan trọng đối với sự sống của con người. ô nhiễm môi t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]