Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số ý kiến nhận xét, đánh giá và kiến nghị về tổ chức kế toán tại công ty TNHH Thương mại và Đầu tư phát triển công nghệ.

Cấp:Đại học|Lượt xem:313|Tải về:0|Số trang:42 | Ngày upload:28/01/2013

mục lục lời nói đầu 1 phần 1: tổng quan về công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ 3 1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty tnhh thương

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.