/ 42

Một số ý kiến nhận xét, đánh giá và kiến nghị về tổ chức kế toán tại công ty TNHH Thương mại và Đầu tư phát triển công nghệ.

Upload: NgaVu.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 306|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mục lục lời nói đầu 1 phần 1: tổng quan về công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ 3 1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ. 3 1.1. tên, địa chỉ và quy mô hiện tại của doanh nghiệp. 3 1.2. lịch sử hình thành và phát triển 4 1.3. nghành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.....2 1.4. cơ cấu bộ máy quản lý của doanh nghiệp 6 1.4.1. sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ 6 1.4.2. chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận công ty. 6 1.5. tình hình sản xuất của 2 năm gần đây. 8 1.6. nghiên cứu các nghiệp vụ quản lý ở từng phòng ban của công ty... phần 2: hạch toán các nghiệp vụ kế toán ở công...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.