Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Một số ý kiến nhận xét, đánh giá và kiến nghị về tổ chức kế toán tại công ty TNHH Thương mại và Đầu tư phát triển công nghệ.

mục lục lời nói đầu 1 phần 1: tổng quan về công ty tnhh thương mại và đầu tư phát triển công nghệ 3 1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty tnhh thương

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:221|Tải về:0|Số trang:41

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: