/ 13

Một vài kinh nghiệm về việc lôg ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử( Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Upload: MichKhongDinh.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 2224|Tải về: 4|Cấp: Đại học

[font=times new roman]i.lí do chọn đề tài: bác để tình thương cho chúng con một đời thanh bạch, chẳng vàng son mong manh áo vải hồn muôn trượng hơn tượng đồng phơi những lối mòn tố hữu chủ tịch hồ chí minh người con ưu tú của dân tộc, là danh nhân văn hóa của thế giới. người là kết tinh của tư tưởng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]