/ 13

Một vài kinh nghiệm về việc lôg ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử( Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Upload: MichKhongDinh.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 1784|Tải về: 2|Cấp: Đại học

[font=times new roman]i.lí do chọn đề tài: bác để tình thương cho chúng con một đời thanh bạch, chẳng vàng son mong manh áo vải hồn muôn trượng hơn tượng đồng phơi những lối mòn tố hữu chủ tịch hồ chí minh người con ưu tú của dân tộc, là danh nhân văn hóa của thế giới. người là kết tinh của tư tưởng “đại nhân, đại nghĩa” người để lại cho dân tộc ta một tư tưởng cách mạng, một nhân cách đạo đức cao cả.người đã làm “rạng rỡ non sông ta đất nước ta”. suốt cuộc đời hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp cnh-hđh và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập thế giới. vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc vừa chủ động hội nhập quốc tế. tiếp thu có chọn lọc nền văn hóa thế giới. vì...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.