Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Mục tiêu, chức năng, vai trò quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước

a-/ lời nói đầu sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đất nước ta đã vượt qua mét giai đoạn thử thách gay go. trong những hoàn cảnh hết sức phức

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1207|Tải về:5|Số trang:39

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: