Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mục tiêu, chức năng, vai trò quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước

Cấp:Đại học|Lượt xem:1508|Tải về:5|Số trang:39 | Ngày upload:22/11/2011

a-/ lời nói đầu sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đất nước ta đã vượt qua mét giai đoạn thử thách gay go. trong những hoàn cảnh hết sức phức

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.