/ 26

Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước Một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước

Upload: AntoChe.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 444|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoà tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xhcn ở nước ta hiện nay là một tất yếu khách quan. quá trình chuyển đổi đó được bắt đầu từ đại hội vi năm 1986. trong quá trình chuyển đổi từ đó đến nay nền kinh tế nước ta đã thu được rất nhiều thành tựu to lớn. việc chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xhcn đã đưa nước ta thoát khỏi sự trì trệ về phát triển kinh tế sang một nền kinh tế mới, phát triển mạnh hơn. trong tương lai, có thể nền kinh tế nước ta sẽ theo kịp được nền kinh tế của những nước phát triển trên thế giới. những thành công bước đầu của nền kinh tế có được là...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.