Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước Một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước

Cấp:Đại học|Lượt xem:444|Tải về:0|Số trang:26 | Ngày upload:05/05/2012

lời nói đầu sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoà tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xhcn ở nước ta hiện nay l

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.