Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Myoglobin và hemoglobin (kèm ppt báo cáo)

Cấp:Đại học|Lượt xem:996|Tải về:1|Số trang:23 | Ngày upload:11/08/2012

mục lụcchương i. hemoglobin 3i.1.cấu tạo hemoglobin 3 i.1.1 hem 3 i.1.2 globin4i.2.tính chất hóa học và chức năng sinh học 5i.3 bi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.