Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty TNHH giao nhận vận tải Hà Thành

Cấp:Đại học|Lượt xem:516|Tải về:9|Số trang:146 | Ngày upload:03/09/2013

Vận tải ngoại thương là một bộ phận của hoạt động xuất nhập khẩu, không những góp phần nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu mà còn có vai trò thúc đẩy hoạt động xuấ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.