/ 146

Nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty TNHH giao nhận vận tải Hà Thành

Upload: TieuNuThienTruc.dokovn|Ngày: 03/09/2013|Lượt xem: 726|Tải về: 16|Cấp: Đại học

Vận tải ngoại thương là một bộ phận của hoạt động xuất nhập khẩu, không những góp phần nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu mà còn có vai trò thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.Để xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta không thể xem nhẹ ho

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]