/ 42

Nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc tại TT.TT-TV trường ĐHSPHN

Upload: TuyenTran.dokovn0|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 2135|Tải về: 13|Cấp: Đại học

lời nói đầu ngày nay, thông tin đã trở thành một khái niệm cơ bản, và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự vận động, phát triển của xã hội loài người, con người sẽ không thể phát triển được khi không có sự hỗ trợ đắc lực của thông tin. vai trò của thông tin trong những năm trở lại đõy ngày một

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]