Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của UBND xã Quỳnh Bảng - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay ”

Cấp:Đại học|Lượt xem:3676|Tải về:26|Số trang:27 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

a. mở đầu 1.lí do chọn đề tài. ubnd trong những năm vừa qua đã có nhiều đổi mới và hoàn thiện để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động để phù hợp

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.