/ 191

Nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Upload: NguyenPhiHung.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 644|Tải về: 2|Cấp: Đại học

phần 1- mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân. chính vì vậy mà các nhà kinh tế, các nhà quản lý luôn quan tâm nghiên cứu về chính sách thuế của quốc gia nói chung và của từng địa phương nói riêng. trọng tâm của các nghiên cứu là: làm thế nào để chính sách thuế đạt được mục đích tạo nguồn thu vững chắc, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách nhà nước; đồng thời góp phần phát huy tác dụng điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thực hiện công bằng xã hội. tỉnh thừa thiên huế là tỉnh mới được tái thiết lập lại từ năm 1989, đã nhanh chóng hoà cùng với cả nước tạo thế, tạo đà vững bước đi lên; xây dựng thừa thiên huế trở thành một trung...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.