/ 191

Nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Upload: NguyenPhiHung.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 813|Tải về: 3|Cấp: Đại học

phần 1- mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân. chính vì vậy mà các nhà kinh tế, các nhà quản lý luôn quan tâm nghiên cứu về chính sách thuế của quốc gia nói chung và của từng địa phương nói riêng. tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]