Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Cấp:Đại học|Lượt xem:644|Tải về:2|Số trang:191 | Ngày upload:11/08/2012

phần 1- mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân. chính vì vậy

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.