/ 60

Nâng cao hiệu qủa hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp xã ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Upload: NguyenThiNhaNhi.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 5695|Tải về: 33|Cấp: Đại học

lời mở đầu 1. tính cấp thiết của khoá luận xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là đơn vị hành chính cơ sở, là cấp gần dân nhất và là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của các tầng lớp nhân dân. uỷ ban nhân dân (ubnd) cấp xã là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phươ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]